Preview Mode Links will not work in preview mode

Narrativ Medicin - varje människa är en berättelse


Dec 25, 2017

Vid en workshop i Narrativ Medicin vid Kungälvs sjukhus i november fick ett samtal med författaren och läkaren Astrid Seeberger. Det handlar bland annat om möjligheterna att föra ett bra samtal mellan läkare och patient i dagens sjukvård och vad läkaren Astrid Seeberger kan lära sig av författaren Astrid Seeberger. Programledare är Kent R Andersson.