Preview Mode Links will not work in preview mode

Narrativ Medicin - varje människa är en berättelse


Dec 1, 2017

Programledaren Kent R Andersson talar med författaren och ST-läkaren Annika Paldanius med utgångspunkt från hennes roman Jag vet allt det här - en internmedicinsk roman. Det handlar om hur det är att skriva sin första roman, om hur det kan vara att gå läkarlinjen och hur tre unga kvinnor bildar en pakt.